פורום מנהלי הרכש בישראל 
 
גני התערוכה - תל אביב          •      19 ביולי  2017        •      חינם למקדימים להירשם

טופס רישם - להרשמה מוקדמת
 


תנאי רישום:

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אולם מותנת באישור בקשת הרישום ע"י המארגנים.

אישור השתתפות ישלח לנרשם לאחר אישרור בקשת הרישום ובהתאם למכסת כמות הנרשמים.


הנרשם מסכים כי הפרטים הנ"ל ישמשו את המרכז הבינלאומי לכנסים, לצורך העברת דבר פרסומת ומידע ופעילויות הקשורות בו, מפעם לפעם, באמצעות דואר אלקטרוני ו/או פקסימיליה, וכי בכל עת יוכל לבטל הסכמתו ע"י משלוח הודעת סירוב במייל או בפקס מס 03-694950
0).
טופס רישם 

 
הפקה, יזום וביצוע:    המרכז הבינלאומי לכנסים 
הנחושת 10, תל אביב, טל:03-6949555, פקס:03-6949500  www.icx.co.il