Freedom of Information Congress  -  December 2014
קונגרס חופש המידע 2014
הקונגרס המקצועי ה-17 לממונים על יישום חוק חופש המידע בישראל

MCMS Technology  •  29-בדצמבר 2014    מרכז הכנסים מלון רנסנס תל אביב  
 
 
17 שנים לחוק חופש המידע:
"לא יהיה ניצחון של האור על החושך כל עוד לא נעמוד על האמת הפשוטה, שבמקום להילחם בחושך, עלינו להגביר את האור" -  א. ד. גורדון

הננו מתכבדים להזמינך להשתתף וליטול חלק בקונגרס חופש המידע 2014, הקונגרס המקצועי ה-17 לממונים על יישום חוק חופש המידע בישראל.

הקונגרס ייערך ביום שני -  29/12/2014
במרכז הכנסים החדש, מלון רנסנס תל אביב 

חוק חופש המידע, נועד לעגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות ויצר מאז שחוקק מהפכה בכל הנוגע לשקיפות השלטונית במדינת ישראל. 
 
קונגרס חופש המידע ה-17 הינו האירוע המרכזי והמקצועי לממוני חח"מ והוא כולל במה לדיונים, חילופי דעות, הרצאות ותשובות מומחים לשאלות מקצועיות .
 
הקונגרס יעלה על במת הדיונים את תופעת ניצול החוק לצרכים מסחריים, ידון בשינויים הנדרשים בחוק חח"מ ויציג כלים להתמודדות עם לחץ ושחיקה הנובעים מהתפקיד.
 
חלקו השני של הכנס יעסוק בהנחיות ובנהלים החדשים הנובעים מפסיקות חדשות של סדר היום הציבור והוא יכלול כבעבר פאנל יועצים משפטיים וממונים לדיון בסוגיות, מצבים ועומסים הנובעים מיישום חוק חופש המידע בישראל.
 
הקונגרס מיועד למנכ"לים, סמנכ"לים, ליועצים משפטיים, לדוברים, לחשבים, לעורכי דין, לממונים על יישום החוק במשרדי ממשלה, בצה"ל, בגופי ביטחון, ברשויות מקומיות, במוסדות בריאות, במוסדות פיננסים, במוסדות להשכלה גבוהה, וכן למנהלי הדרכה, לאנשי אקדמיה ולכל העוסקים בתחום.

למשתתפים תוענק תעודה בפירוט החומר הנלמד.

דמי רישום מוזלים למקדימים להירשם !

לרישום מקוון הקליקו כאן
• לרישום בפקס הורידו כאן את טופס הרישוםיום ב' - 29/12/2014 יעקב אלוש - Jacob Alloush יועץ  אקדמי: יעקב אלוש, מנכ"ל MCMS Technology, מפתחת תוכנת PIS לניהול פניות חוק חופש המידע
תוכנית הכנס וסדר יום
         
08:30   קליטה, רישום וכיבוד קל  
         
09:00   פסיקות חדשות בסדר היום הציבורי   הרצאת מליאה 
סקירה, הערות והנחיות לממוני חח"מ ברשויות שלטוניות הכפופות לחוק חופש המידע, הנודעות לכללי טיפול בבקשות למידע על בסיס פסיקות חדשות בעניינים של סדר היום הציבורי. 

 
מרצה: עו"ד מוחמד קדח, עוזר ראשי, משפטן היחידה הממשלתית לחופש המידע, משרד המשפטים
   
         
10:30   כיבוד בוקר ומפגש ממוני חח"מ   הפסקת בוקר
         
11:00   ניצול חח"מ לצרכים עסקיים וכלכליים   הרצאת מומחה

 
 
עו"ד תמר קרניאל, יועצת המשפטית בעיריית ירושלים, בהרצאת מבוא לדיון ורב שיח על התרחבות התופעה של ניצור חוק חופש המידע לצרכים כלכלים.
 
ההרצאה תעלה לדיון את נושא איסוף המידע על ידי גורמים שונים לצורך הקמת מאגרי מידע לצרכים עסקיים וכן את התרחבות השימוש העסקי שעושים חברות ועורכי דין במידע שמספקים גופי ממשלי בהתאם לחוק חופש המידע.

 
מרצה: עו"ד תמר קרניאל - היועצת המשפטית של עיריית ירושלים המלווה את יישום חח"מ בראשות
 
         
 11:20   התמודדות עם תופעת התרחבות של בקשות למידע והעומס שהן יוצרות על המערכת   דיון בהשתתפות הקהל


 
 
פאנל מומחים ואנשי מקצוע  - בשיתוף הקהל לדיון וליבון עם תופעת התרחבות של בקשות למידע, העומס שהן יוצרות וכיצד צריך לטפל במקרים של ניצול בקשות לצרכים כלכליים ומסחריים.

משתתפים:
אפרת קילשטוק, מממנה חח"מ במשרד התחבורה
עו"ד אהוד קרמר, ממונה חח"מ בחברת חשמל
עו"ד תמר קרניאל, יועצת משפטית, עיריית ירושלים
ניר הירשמן, הסדנא ליידע ציבורי
 
         
12:30   השלכות החלטת בג"צ לחשיפת שמות שופטים ומשך הטיפול בתיקים על רשויות שלטוניות אחרות   פסיקת בג"צ 
 
בחודש ספטמבר השנה קבע בג"צ בעקבות בקשת עיתון דה מרקר לפיה כי הנהלת בתי המשפט תחשוף את מספר התיקים הפתוחים הנדונים בבית המשפט העליון ובבתי המשפט המחוזיים, תוך ציון משך הזמן שחלף מאז נפתח כל תיק, וזאת תחת שמות השופטים המטפלים. 
 
עו"ד פז מוזר ממשרד ליבליך – מוזר, שייצג את עיתון דמרקר בערעור, יסקור את ההחלטה בדגש על ההשלכות הגורפת למתן מידע במסגרת חח"מ, בגופי ממשל עליהם חל חוק חופש מידע.

לעיון בפסק הדין הקליקו כאן

מרצה" עו"ד פז מוזר, ליבליך–מוזר משרד עורכי דין  
 
 

 
 
13:30   ארוחת צהרים במסעדת מלון       ארוחת צהרים חוויתית

 
 
14:30   שחיקה בעבודה: השלכות תפקודיות    הרצאת העשרה

 
התרחבות היקף העבודה והטיפול בבקשות למידע, תוך היעדר משאבים ארגוניים יצרו אצל ממוני חח"מ רבים עומס, שחיקה ומתח המלווים בתסמינים של תשישות רגשית, ציניות וירידה בתפיסת היכולת המקצועית והתפקודית.
 
אילנית קדם, יועצת ארגונית, מנחה לפיתוח מיומנויות התנהגותיות תציג דרכים לטיפול בתחושות המתלוות לשחיקה, ולירידה תפקודית הנובעים מהתפקיד, ותצייד את המשתתפים בארגז כלים יישומי.


מרצה: אילנית קדם, יועצת ארגונית, מומחית לפיתוח מיומנויות התנהגותיות, מנהלת ומייסדת "בראשית", הדרכה ואימון 
   

 
 
15:30   סיום, חלוקת תעודות ופיזור  
 
 
• לרישום בפקס הורידו כאן את טופס הרישום  


 

ניהול חשבונות בעידן החדש   קונגרס חופש המידע 2014   מרכזי מבקרים מתחמי חוויה   ועידת ישראל לשרות לקוחות
מלון רנסנס 19/11/2014    מלון רנסנס 29/12/2014    מלון רנסנס19/11/2014   מלון רנסנס 19-20/11/2014
ניהול חשבונות בעידן החדש   קונגרס חופש המידע 2014   ניהול מרכזי מבקרים ומתחמי חוויה   ועידת ישראל לשירות לקוחות
             
ניהול משרד ומזכירות    הועידת לבטיחות בתעבורה   מניעת הטרדה מינית   ניהול קציני ביטחון ואבטחה
מלון רנסנס 29-30/12/2014    מלון רנסנס 30/12/2014   מלון רנסנס 30/12/2014   מלון רנסנס30/12/2014
ניהול משרד ומזכירות בכירות   ועידת ישראל לבטיחות בתעבורה   מניעת הטרדה מינית בעבודה   סדנה לקציני ביטחון ואבטחה אזרחית
 
הפקה ייזום וביצוע:המרכז הבינלאומי לכנסים 
הנחושת 10 ת"א, טל:03-6949555,  פקס:03-6949500  www.icx.co.il