Freedom of Information Congress  -  December 2016
קונגרס חופש המידע 2016
הקונגרס המקצועי ה-19 לממונים על יישום חוק חופש המידע בישראל

MCMS Technology  •  21-בדצמבר 2016    מרכז הכנסים מלון קראון פלאזה ת"א  
 
 
19 שנים לחוק חופש המידע:
"לא יהיה ניצחון של האור על החושך כל עוד לא נעמוד על האמת הפשוטה, שבמקום להילחם בחושך, עלינו להגביר את האור" -  א. ד. גורדון

המרכז הבינלאומי לכנסים ופורום הממונים על חופש המידע, מתכבדים להזמינך להשתתף וליטול חלק בקונגרס חופש המידע 2016, הקונגרס המקצועי ה-19 לממונים על יישום חוק חופש המידע בישראל.

הקונגרס ייערך ביום רביעי -  21/12/2016
במרכז הכנסים החדש, מלון קראון פלאזה תל אביב 

חוק חופש המידע, נועד לעגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות ויצר מאז שחוקק מהפכה בכל הנוגע לשקיפות השלטונית במדינה. 
 
הקונגרס הינו האירוע המרכזי והמקצועי לממוני חח"מ והוא כולל במה לדיונים, חילופי דעות, הרצאות ותשובות מומחים לשאלות מקצועיות.
 
הקונגרס יעלה על במת הדיונים את הסוגיות הרבות שהעסיקו השנה את הנוגעים לתחום, ובכללן מתווה הגז, קק"ל ועוד, אשר להן השלכות מרחיקות לכת על חוק חופש המידע בישראל. יינתנו הנחיות חדשות וחשובות מטעם היחידה הממשלתית לחופש המידע, יובהרו האינטרסים המשותפים בין הממונים לבין התנועה לחופש המידע, ייסקרו פסיקות והנחיות משפטיות עדכניות ועוד.  
 
בנוסף נקיים פאנל מומחים מיוחד שיעסוק בהנגשת המידע בעידן הדיגיטלי והחשיבה המחודשת שיש לעשות בתחום, תוך מתן תשומת לב לשיקולים משפטיים, ביטחוניים, תקשורתיים וכלכליים, אשר מתעצבים מחדש עם התעצמות הרשתות החברתיות והתקשורת הדיגיטלית. 
 

למשתתפים תוענק תעודה בפירוט החומר הנלמד.

לרישום מקוון הקליקו כאן
• לרישום בפקס הורידו כאן את טופס הרישום

דמי רישום מוזלים למקדימים להירשם
 

יום ד' - 21/12/2016 יעקב אלוש - Jacob Alloush יועץ  אקדמי: יעקב אלוש, מנכ"ל MCMS Technology, מפתחת תוכנת PIS לניהול פניות חוק חופש המידע
תוכנית הכנס וסדר יום - 21/12/2016
         
08:30   קליטה, רישום וכיבוד קל  
         
09:00   החוק והמשפט: פסיקות וסוגיות משפטיות עדכניות בחוק חופש המידע 
   
השנה האחרונה הייתה אחת השנים העמוסות והסוערות בתחום חוק חופש המידע - החל ממתווה הגז, דרך קק"ל ועד הוצאות בית ראש הממשלה.

ההרצאה תדון בפסיקות וההחלטות המשפטיות שעלו מכל אלו, נשרטט קווים מנחים לעבודת הממונים ע"פ פסיקות אלו ומה ניתן ללמוד מהן. הרצאה משפטית חשובה ומעשית.
 
מרצה: עו"ד בועז בן צור, מבכירי המשפטנים בישראל, משרד עו"ד בועז בן צור ושות'
   
         
10:00   כיבוד בוקר ומפגש ממוני חח"מ    
         
10:30   רוח המפקד: הנחיות חדשות לממונה על חוק חופש המידע   
 
היחידה הממשלתית לחופש המידע מהווה מוקד ידע מקצועי בתחום חופש המידע, מבצעת הערכה של מידת יישום החוק ברשויות השונות ומתווה את הדרך עבור כלל הממונים על החוק.

ההרצאה תסקור ותנחה יישום אופרטיבי של הנחיות ונהלים חדשים לממוני חח"מ, מהן דרכי שיתוף הפעולה בין הממונים ליחידה, לקחי עבר, החזון המערכתי ועוד.

מרצה: עו"ד מוחמד קדח, עוזר ראשי, היחידה הממשלתית לחופש המידע
 
         
 11:30   השילוב הראוי: האינטרסים המשותפים של הממונה והתנועה לחופש המידע 
 
התנועה לחופש המידע פועלת להגברת השקיפות במוסדות ציבוריים.

נירית בלייר, מנכ"ל התנועה, תסקור את הקשיים וההצלחות של התנועה בשנה החולפת, מה הממונים על החוק יכולים לעשות לשיפור המצב והיכן עוברים האינטרסים המשותפים של התנועה והממונה על יישום החוק.

 
מרצה: נירית בלייר, מנכ"ל התנועה לחופש המידע
 
         
12:45   הנגשת מידע בעידן הדיגיטלי: איך לעשות זאת נכון וחכם  –  פאנל מומחים
 
 
המהפכה הדיגיטלית לא פוסחת על ממוני חוק חופש המידע ומחייבת חשיבה מחודשת בכל הקשור להנגשת מידע, סכנות משפטיות וביטחוניות, היבטים כלכליים, חשיבות הנושא עבור הציבור וההשלכות של שינוי אמצעי התקשורת על עבודתו של הממונה על יישום חוק חופש המידע. רב שיח בשיתוף הקהל.
 
משתתפים: 
תומר אביטל - עיתונאי ויזם חברתי, מייסד "100 ימים של שקיפות"
אדיר שטיינר - ממונה חוק חופש מידע, עיריית ת"א-יפו
עו"ד אהוד קרמר -  ממונה חוק חופש מידע, חברת החשמל   
 

 
 
13:30   ארוחת צהרים במסעדת מלון       ארוחת צהרים חוויתית

 
 
14:30   מה למדנו? ניתוח מקרה בוחן
 
 
סוגיית מתווה הגז היא אחת הסוגיות הסבוכות שהיו בישראל בתחום חופש המידע.

מעורבים בה שיקולים ביטחוניים, כלכליים, פוליטיים ומשפטיים, והיא מהווה ציון דרך מרכזי בנושא זה בישראל.

עמק ברכה, סמנכ"ל התנועה לאיכות השלטון שהובילה את העתירה לבג"צ, יסביר מה בעצם קרה כאן ואיך המתווה עוד ישפיע על עבודת הממונה על חח"מ.
מרצה: עו"ד נילי אבן חן, מנהלת המחלקה הכלכלית, התנועה לאיכות השלטון
 

 
 
15:30   סיום, חלוקת תעודות ופיזור    
 
• לרישום בפקס הורידו כאן את טופס לרישום בפקס  

 
ניהול חשבונות מתקדם
לקראת סוף שנת המס
  ניהול משרד ומזכירות בכירות   ניהול מרכי מבקרים
ומתחמי חוויה
  וועידת ישראל לשירות לקוחות - 2016
21-22/11/2016   21-22/11/2016   21/11/2016   21-22/11/2016
    ניהול מרכזי מבקרים ומתחמי חוויה  
מרכז הכנסים קראון פלאזה ת"א
למידע ולרישום הקליקו כאן
  מרכז הכנסים קראון פלאזה ת"א
למידע ולרישום הקליקו כאן
  מרכז הכנסים קראון פלאזה ת"א
למידע ולרישום הקליקו כאן
  מרכז הכנסים קראון פלאזה ת"א
למידע ולרישום הקליקו כאן
             
סדנת אקסל למתקדמים ולמומחים   סדנת אקסל - מבסיסי למתקדם   ניהול מערכות מידע
בעידן הענן
  הטכנולוגיה בשירות מנהלי משאבי האנוש
22/11/2016   21/11/2016   21/11/2016   22/11/2016
     
מרכז הכנסים קראון פלאזה ת"א
למידע ולרישום הקליקו כאן
  מרכז הכנסים קראון פלאזה ת"א
למידע ולרישום הקליקו כאן
  מרכז הכנסים קראון פלאזה ת"א
לרישום הקליקו כאן
  מרכז הכנסים קראון פלאזה ת"א
למידע ולרישום הקליקו כאן
             
מניעת הטרדה מינית בעבודה   ועדי העובדים בישראל  בעידן החדש   ניהול ציי רכב ובטיחות בתעבורה   נהול משאבי אנוש
בעידן החדש
22/11/2016   21/11/2016   21/09/2016   20/09/2016
מניעת הטרדה מינית בעבודה      
מרכז הכנסים קראון פלאזה ת"א
למידע ולרישום הקליקו כאן
  מרכז הכנסים קראון פלאזה ת"א
למידע ולרישום הקליקו כאן
  מרכז הכנסים קראון פלאזה ת"א
ההרשמה הסתיימה
  מרכז הכנסים קראון פלאזה ת"א
ההרשמה הסתיימה
             
מניעת הטרדה מינית בעבודה   ניהול ביטחון ואבטחה אזרחית   קונגרס חופש המידע
לשנת 2016
  שיווק מוצרים ורעיונות על פלטפורמת אמזון
21/12/2016   21/12/2016   21/12/2016   21/12/2016
מניעת הטרדה מינית בעבודה      
מרכז הכנסים קראון פלאזה ת"א
פרטים בקרוב
  מרכז הכנסים קראון פלאזה ת"א
למידע ולרישום הקליקו כאן
  מרכז הכנסים קראון פלאזה ת"א
למידע ולרישום הקליקו כאן
  מרכז הכנסים קראון פלאזה ת"א
למידע ולרישום הקליקו כאן
 
   
הפקה, יזום וביצוע:    המרכז הבינלאומי לכנסים 
הנחושת 3/B, תל אביב, טל:03-6949555, פקס:03-6949500  www.icx.co.il