טופס רישום מוקדם לביקור ביריד
 
רישום מראש וקבלת קוד כניסה – מאפשרים
כניסת VIP מהירה וביקור חוויתי ביריד.

 
טופס לרישום מוקדם
תנאי רישום:
הכניסה לתערוכה - כנגד קוד כניסה שיונפק וישלח לנרשם המייל או בSMS לפני הגעתו לאירוע . הנרשם מסכים כי הפרטים הנ"ל ישמשו את המרכז הבינלאומי לכנסים, לצורך העברת דבר פרסומת ומידע ופעילויות הקשורות בו, מפעם לפעם, באמצעות דואר אלקטרוני,SMS ו/או פקסימיליה, וכי בכל עת יוכל הנרשם לבטל הסכמתו זו ע"י משלוח הודעת סירוב במייל או בפקס מס 03-6949500).
 
 

 המרכז הבינלאומי לכנסים

ארגון והפקה:   המרכז הבינלאומי לכנסים ולתערוכות  https://www.facebook.com/icxgroup
טל:  03-6949555,  פקס: 03-6949500,  www.hr1.co.il     www.icx.co.il     Office@icx.co.il