ועידת ישראל ליחסי עבודה 2017
כנס ודיון בהשתתפות מומחים לבחינת צעדים להבטחת חסכונות העובדים בקרנות הפנסיה
 
מרכז הכנסים הבינלאומי, גני התערוכה תל אביב  ◄   19/07/2017
טופס רישום
תנאי רישום:
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אולם מותנת באישור בקשת הרישום ע"י המארגנים.
אישור השתתפות ישלח לנרשם לאחר אישרור בקשת הרישום ולמכסת כמות המשתתפים האפשרית)
הנרשם מסכים כי הפרטים הנ"ל ישמשו את המרכז הבינלאומי לכנסים, לצורך העברת דבר פרסומת ומידע ופעילויות הקשורות בו, מפעם לפעם, באמצעות דואר אלקטרוני ו/או פקסימיליה, וכי בכל עת יוכל לבטל הסכמתו ע"י משלוח הודעת סירוב במייל או בפקס  (מספר הפקס לשיגור הביטול: 03-6949500).
   
 

ארגון והפקה:   ICX  -  המרכז הבינלאומי לכנסים ולתערוכות      

טל:  03-6949555,  פקס: 03-6949500,  www.hr1.co.il