Freedom of Information Congress -  December 2011
קונגרס חופש המידע 2011
הקונגרס המקצועי ה-14 לממונים על יישום חוק חופש המידע בישראל

MCMS Technology 12-בדצמבר 2011  •  מרכז הכנסים הבית הירוק, אוניברסיטת ת"א • 
 
13 שנים לחוק חופש המידע:
האם הושגה השקיפות המיוחלת?

הננו מתכבדים להזמינך להשתתף וליטול חלק בקונגרס חופש המידע הקונגרס המקצועי ה-14 לממונים על יישום חוק חופש המידע בישראל.

הקונגרס נערך בחסות
MCMS Technology, מפתחת תוכנת P.I.S לניהול ממוחשב של חוק חופש מידע

הקונגרס ייערך ביום שני, 12/12/2011 במרכז הכנסים, הבית הירוק, אוניברסיטת ת"א

השנה יוקדש הקונגרס לדיון ורב שיח בשאלה – האם החוק השיג את השקיפות המיוחלת של רשויות השלטון. כמו כן, הקונגרס יבחן את השפעת החוק על סודיות הביקורת הפנימית, והנגשת אתרי אינטרנט ומידע לאזרחים עם מוגבלויות ויעלה על סדר היום את מעורבות הציבור בקבלת ההחלטות.

מרצה אורח: ח"כ פרופ' אבישי ברוורמן בהרצאה על "גלובליזציה, שחיתות ודיכוי הדמוקרטיה הליברלית"

הקונגרס מיועד למנכ"לים, סמנכ"לים, ליועצים משפטיים, לדוברים, לחשבים, לעורכי דין, לממונים על יישום החוק במשרדי ממשלה, ברשויות מקומיות וכן למנהלי הדרכה, לאנשי אקדמיה ולכל העוסקים בתחום.

למשתתפים תוענק תעודה בפירוט החומר הנלמד.
דמי רישום מוזלים למקדימים להירשם !

 קונגרס חופש המידע

תוכנית הכנס: יועץ  אקדמי: יעקב אלוש, מנכ"ל MCMS Technology, מפתחת תוכנת PIS לניהול חוק חופש המידע
יום ב' - 12/12/2011
         
08:30   קליטה, רישום וכיבוד קל  

 
 
09:00   חופש המידע מול סודיות הביקורת   ניהול
 


 

ההתנגשות בין חופש המידע לבין סודיות הביקורת הפנימית היא אחת מנקודות המפגש המרתקות בין זכות הציבור לדעת לבין יעילותה של ביקורת פנימית בחשיפת ליקויים והפרת טוהר מידות בגופים ציבוריים.

האם על הציבור לדעת על ממצאים של מבקר פנים בגוף ציבורי, או שמא פרסום כזה עלול למנוע מהמבקר לבצע ביעילות את עבודתו?
האם יש לפרסם דו"חות ביקורת פנים במטרה להפעיל ביקורת ציבורית, שתוודא כי מסקנותיו ייושמו, או שאולי יש בפרסום כדי לפגוע בשיתוף הפעולה של הגופים המבוקרים עם המבקר?
 
ההרצאה תעסוק בשאלות אלה תוך דיון בגישת חוק חופש המידע ופסיקת בתי המשפט לסוגייה האמורה.

עו"ד ישגב נקדימון, מומחה לדיני חופש המידע ודיני תקשורת, היועץ המשפטי של חברת החדשות בערוץ  2 

   

 
 
10:00   הנגשת אתרי אינטרנט   הנגישות למידע

 
כרבע מאוכלוסיה הבוגרת בישראל הם אנשים עם מוגבלות, ל 48% מאוכלוסיה הכללית בני משפחה עם מוגבלות.
על פי טיוטת תקנות נגישות השירות (הצפויה להיכנס לתוקף בסוף שנת 2011), כל גוף המספק שירות לציבור מחוייב להנגיש את האתר האינטרנט שלו לפי התקן הישראלי הנוהג ביום התחילה ואילך; עד התקנת התקן הישראלי יבצע התאמות נגישות לפי הנחיות Web Content  Accessibility Guidelines של World Wide Web Consortium.
ההרצאה תעסוק בדרכים להנגשת ערוצי מידע ושירות טכנולוגיים לאנשים עם מוגבלויות ובאופן בו ניתן להכליל את צרכני המידע עם מוגבלויות שונות במרחב הוירטואלי והטכנולוגי. לצד הביטי חקיקה, עיצוב מידע, וטכנולוגיה
מרצה: גילה גרטל, מומחית לנגישות, מנכ"ל תבונה ונגישות טכנולוגיות
 

 
 
 11:00   הפסקת כיבוד ומפגש ממונים על חח"מ   הפסקת בוקר

 
 
11:30   חופש המידע – הלכה למעשה   דיון ורב שיח
 

הרצאה ודיון בשאלה האם חוק חופש במידע השיג את השקיפות המיוחלת.

מרצה: אלונה וינוגרד מנכ"ל התנועה לחופש המידע. חברי פאנל ומשתתפים: אדיר שטיינר- ממונה חח"מ בעיריית ת"א, העיתונאי עידו באום – הארץ, ליאורה אמיתי – מנהלת עמותת אזרחים למען איכות הסביבה

   

 
 
13:00   גלובליזציה, שחיתות ודיכוי הדמוקרטיה הליברלית   הרצאת אורח
  מרצה אורח: ח"כ פרופ' אבישי ברוורמן  
13:45   ארוחת צהרים במסעדת מלון       ארוחת צהרים חוויתית

 
 
14:30   עירוב הציבור בקבלת ההחלטות    קבלת החלטות
 
הצלחה תהיה אם נבנה מכניזם קבוע בתהליכי קבלת ההחלטות, המשלב את קולו של הציבור, שלא רק מקבל את המידע השקוף שמגיע לו, אלא גם מצליח להבין את משמעויותיו. 

ההרצאה תעסוק בהיבט של חופש מידע שלטוני שמאפשר לציבור הרחב להיות שותף למהלכים פנימיים

מרצה: פרופ' קרין נהון, אוניברסיטת ת"א, מרצה וחוקרת בבית הספר למידע  באוניברסיטת וושינגטון, חברת הנהלה בתנועה לחופש המידע.
   

 
 
15:30   סיום החלק הראשון של הכנס  

 
 

  
הפקה ייזום וביצוע:המרכז הבינלאומי לכנסים
ויצמן 2, תל אביב, טל:03-6949555, פקס:03-6949500  www.icx.co.il

 

Go Back  Print  Send Page