המרכז הבינלאומי לכנסים בשיתוף פורום החשבונאים בישראל
כנס הערכות מנח"ש לסוף שנת המס
סדנא מקצועית למנהלי חשבונות וחשבים להכנת המחלקה לסוף השנה

 28  בנובמבר  2011  •  מרכז הכנסים החדש  -  מלון שרתוןתל אביב • 
המרכז הבינלאומי לכנסים בשיתוף פורום מנהלי החשבונות מתכבדים להזמינך להשתתף וליטול חלק בסדנא מקצועית ואינטנסיבית להערכות מחלקת החשבונות לסוף שנת המס

הסדנא תיערך ביום ב' – 28/11/2011, במרכז הכנסים החדש - מלון שרתון בתל אביב.

מטרת הסדנא לרענן את הידע המקצועי, לסקור ולהתעדכן בחידושים ובשינויים שחלו בתחום הנהלת החשבונות תוך שימת לב מיוחדת ומתן דגשים, הנחיות וטיפים חשובים להכנת מערכת החשבונות לקראת סוף שנת המס בעידן המקוון.

בנוסף, יועלו בסדנא סוגיות במיסים בעקבות המלצות ועדת טרכטנברג, ביקורת מס וניכוי מס תשומות לאור תיקון 37 לחוק המע"מ

הסדנא מהווה מפגש מקצועי וגדוש של הרצאות ודיונים, בהשתתפות אנשי מקצוע ומומחים מובילים בתחומם

למשתתפיםתוענק תעודה בפירוט החומר הנלמד.

 

 מחיר מוזל למקדימים להירשם
לרישום מוקדם הקלקו
כאן לרישום
תוכנית הכנס –  28/11/2011 
 

08:30   קליטה, רישום וכיבוד קל  

 
 
09:00   סוגיות חשבונאיות ומיסויות לקראת תום שנת המס 2011    
 
 
 

סוגיות חשבונאיות ומיסויות נבחרות: דגשים, הנחיות וטיפים חשובים להכנת מערכת החשבונות לקראת הביקורת השנתית.

בהרצאה יינתנו דגשים לגבי חשבונאות על בסיס מצטבר או בסיס מזומן, תכנוני מס ברי דיווח (אגרסיביים), כללים לניכוי הוצאות שונות לרבות התקנות החדשות בדבר תיאום הוצאות עודפות, חוק המע"מ, כללי הכרה בחוב אבוד, דגשים בעניין בעלי שליטה.

מרצה: רו"ח רגב יצחקי, מומחה למיסוי וחשבונאות, קוסט פורר גבאי את קסירר רו"ח

   

 
 
11:30   כיבוד בוקר ומפגש חשבונאים   הפסקת בוקר

 
 
12:00   ניהול החשבונות והשינוי במיסוי  בעקבות המלצות ועדת טרכטנברג    

 
הרצאה וסקירה על השינויים הצפויים בנושא מיסוי בעקבות המלצות ועדת טרכטנברג.

מרצה: רו"ח שמחה לב מתמחה במיסים, יועץ מומחה, מרצה בכיר במסלול ראיית חשבון ומנהל עסקים במוסדות אקדמים מובילים
   

 
 
13:00   ארוחת צהרים במסעדת מלון       ארוחת צהרים

 
 
14:00   ניכוי מס תשומות –  רצוי לעומת מצוי    
 

 
  המסגרת החקיקתית לניכוי מס תשומות, המגבלות בתקנות, השלכות פסקת בתי המשפט בעניין השימוש המעורב (התרת תשומות בגין רכבים, טלפונים ניידים, הטבות עובדים, שימוש בדירת מגורים לצורכי העסק וכדו), לצד היחס בין התקנות 14-16 לבין תקנה 18 לתקנות המע"מ.

מרצה: רו"ח שמחה לב מתמחה במיסים, יועץ מומחה, מרצה בכיר במסלול ראיית חשבון ומנהל עסקים במוסדות אקדמים מובילים
   

 
 
15:30   סיום משוער וחלוקת תעודות  

 
 

  
 
הפקה ייזום וביצוע: המרכז הבינלאומי לכנסים
ויצמן 2, תל אביב, טל:03-6949555, פקס:03-6949500  www.icx.co.il