קונגרס חופש המידע 2009

הקונגרס המקצועי ה-12 לממונים על יישום חוק חופש המידע

 23 - בנובמבר 2009  •  מרכז הכנסים מלון קרלטון ת"א

 

הננו מתכבדים להזמינך להשתתף וליטול חלק בקונגרס חופש המידע - הקונגרס המקצועי ה-12 לממונים על יישום חוק חופש המידע בישראל.

הקונגרס ייערך ביום ב' 23/11/2009, במלון קרלטון בת"א.

הננו מתכבדים להזמינך להשתתף וליטול חלק בקונגרס חופש המידע - הקונגרס המקצועי ה-12 לממונים על יישום חוק חופש המידע בישראל.  הקונגרס ייערך ביום שני 23.11.2009 במלון קרלטון בתל אביב.

קונגרס "חופש המידע" הנערך בשיתוף MCMS Technology, מפתחת התוכנה לניהול ממוחשב של חוק חופש המידע, מהווה מפגש שנתי ומפרה של כל הממונים והמשפטנים העוסקים ביישום החוק.

הקונגרס ידון השנה בשאלה האם החוק חולל את מהפכת השקיפות השלטונית שהייתה בבסיס חקיקתו, או שמה יצר שליטה עצומה של גופי הממשל במידע הזורם מהם לציבור.

עוד יידונו במסגרתו, דרכים ושיטות ליישום נכון ויעיל של החוק, טיפול באגרות ומחשוב תהליכים.

בד בבד תינתן במסגרת הקונגרס סקירה משפטית על פסיקות משמעותיות ביישום החוק, והשפעתם על תחומים כגון: מידע רפואי, בטחוני, מינוי שופטים, רשויות המס, עיריות, אוניברסיטאות, מינהל מקרקעי ישראל, הכנסת ורשויות נוספות. 

הקונגרס יכלול הרצאת אורח בנושא עיתונות וחופש מידע שתינתן ע"י העיתונאי החוקר- מיקי רוזנטל.
 
הקונגרס מיועד למנכ"לים, סמנכ"לים, ליועצים משפטיים, לחשבים, לעורכי דין, לממונים על יישום החוק במשרדי ממשלה, בגופי ממשל וברשויות מקומיות וכן למנהלי מערכות מידע, לדוברים, למנהלי הדרכה, לאנשי אקדמיה, לצרכני מידע פוטנציאליים ולכל מי שיש לו נגיעה ישירה או עקיפה בחוק.

למשתתפים תוענק בסיום הקונגרס תעודת השתתפות בפירוט החומר הנלמד

לעיון בתוכנית הכנס הקישו כאן  

דמי רישום מוזלים למקדימים להירשם !

דמי השתתפות  דמי השתתפות מוזלים
לנרשמים עד 12/11/2009
כנס חד יומי:  792   ש"ח דמי רישום מוזלים: 693 ש"ח

המחיר כולל: השתתפות בכנס, תיק משתתף, כיבוד עשיר והפסקות אספרסו בר במהלך ימי הכנס, ארוחת צהרים חוויתית במסעדת המלון, כניסה חופשית לאתר פורום הממונים על חח"מ, , שי אישי ואינו כולל מע"מ

מצ"ב תוכנית הכנס וכן טופס לביצוע הרישום.

לביצוע רישום באמצעות הפקס הקישו כאן,  לרישום באמצעות אתר הכנס הקישו כאן     

אשמח לעמוד לרשותך למתן מידע נוסף ולביצוע הרשמתך.

                                                                                                   בברכה, 
                                                                                                סיגל בן צבי
                                                                                                רכזת תוכניות הכנס

המרכז הבינלאומי לכנסים

ארגון והפקה:    המרכז הבינלאומי לכנסים  www.icx.co.il
טל: 03-6949555, פקס: 03-6949500, Email: info@icx.co.il