פורום ראשי הוועדים מתכנס לדון בשאלה:
האם הפנסיה שלנו בסכנה?
כנס ודיון לבחינת הצעדים הנדרשים להגנה על חסכונות לפנסיה וגמל  
5 בספטמבר 2011  •  אודיטוריום רוטשילד, מוזיאון ארץ ישראל בת"א • 
טופס רישום

 

  
 
ביצוע: המרכז הבינלאומי לכנסים
ויצמן 2, תל אביב, טל:03-6949555, פקס:03-6949500  www.icx.co.il