שיווק תקופת האטה   12/03/12       ניהול משרד ומזכירות: 11-12/03/12      אבטחת מערכות מידע: 27/02/12 
         
         
  ניהול משאבי אנוש  25/03/12       ניהול מרכזי מבקרים:  25/03/12      קונגרס תקשורת:   12/03/12    
         
          
  ניהול מרכזי מבקרים:  27/03/12       ועידת ישראל לשירות:   26-27/03/12     מניעת הטרדה מינית: 26/03/12
         
         
  ניהול חשבונות מקוון:   26/03/12      ניהול חשבונות מתקדם:   26/03/12      ניהול אבטחה אזרחית:   26/03/12