ההשתתפות בוועידה אינה כרוכה בתשלום, אולם מותנת ברישום מראש ומוגבלת במספר המשתתפים.  
   
   
   
מרכז הירידים    -     גני התערוכה, ביתן 10     -     19 ביולי 2017   
   
 
• עם קבלת טופס ההרשמה במשרדי החברה המארגנת ישלח לנרשם אישור הרשמה אותו יש להציג בכניסה לוועידה.  
   
תנאי רישום:
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אולם מותנת באישור בקשת הרישום ע"י המארגנים.
אישור השתתפות ישלח לנרשם לאחר אישרור בקשת הרישום ובהתאם למכסת כמות הנרשמים 
הנרשם מסכים כי הפרטים הנ"ל ישמשו את המרכז הבינלאומי לכנסים, לצורך העברת דבר פרסומת ומידע ופעילויות הקשורות בו, מפעם לפעם, באמצעות דואר אלקטרוני ו/או פקסימיליה, וכי בכל עת יוכל לבטל הסכמתו ע"י משלוח הודעת סירוב במייל או בפקס מס 03-6949500).
 

Go Back  Print  Send Page