וועידת ישראל למשאבי אנוש - 2019
גני התערוכה תל אביב - 23/01/2019
 
מסלול יחסי עבודה
 
טופס הרשמה לכנס
 
 אישור וקוד כניסה ישלחו לאחר הרישום
 
למידע ולרישום טלפוני ◄ 1800-555200
 
הצטרפו לפורום משאבי אנוש

 

ארגון והפקה: 
המרכז הבינלאומי לכנסים ולתערוכות  

טל:03-6949555, Office@icx.co.il